...Forumda İyi vakit Geçirmek dileği İle...

...:::KÜLTÜREL FORUM:::...

Forum Saati Paz Ocak 20, 2019 1:05 am

Tarih Dersi

 :: Eğitim :: Dersler :: Tarih Dersi

 • Konular
 • 131110

  ORHAN BEY DÖNEMİNDE RUMELİ'DEKİ FETİHLER: Orhan bey'in oğlu Süleyman Paşa Gelibolu'yu ele geçirerek Keşan, Malkara, Tekirdağ, Çorlu ve
  Lüleburgaz'ı fethetmiştir.

  ORHAN BEY DEVRİNDE DEVLET TEŞKİLATINDAKİ GELİŞMELER:
  1)- Geçici divan teşkilatı kuruldu.
  2)- YAYA ve MÜSELLEM adıyla ilk düzenli ordular oluşturuldu.
  3)- İznik'de ilk Osmanlı Medresesi kuruldu.

  OSMANLILARIN RUMELİ'DEKİ İSKAN SİYASETİNİN ÖZELLİKLERİ:
  1)- Yeni fethedilen yerlere öncelikle göçebe...

  tarafından Muhammed-i - Yorum: 0 - Görüntüleme: 246
 • 131110
  KURULUŞ DEVRİ HÜKÜMDARLARI:I.Osman, Orhan Bey, I.Murat, I.Bayezid(Yıldırım), I.Mehmet(Çelebi), II.Murat, II.Mehmet(Fatih) in ilk iki yılı
  KAYI BOYU:Osmanlılar oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensuptular. Kayılar Malazgirt Zaferi'nin ardından
  Anadolu'ya gelmişler, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından kendilerine yurtluk olarakverilen Ankara yakınlarındaki KARACADAĞ yöresine yerleşmişlerdir. Burada bir süre kalan KayılarErtuğrul Gazi yönetiminde Söğüt ve Domaniç yöresine yerleşmişlerdir.
  OSMAN...

  tarafından Muhammed-i - Yorum: 0 - Görüntüleme: 97
 • 131110
  1)- Merkeziyetçi bir devlet anlayışına sahip olması (Ülke diğer Türk devletlerinden farklı olarak
  hanedan üyeleri arasında bölünmemiştir.)
  2)- Bir UC BEYLİĞİ olması (Gaza sebebiyle diğer beyliklerden destek görmüştür, beylikler arasındaki
  mücadeleye başlangıçta katılmamıştır.)
  3)- Bizansın, Balkanların ve Anadolunun karışıklık içinde bulunması
  4)- Sürekli doğudan gelen Türkmen göçleriyle nüfusunun ve askeri gücünün artması
  5)- Osmanlı Devlet adamlarının yetenekli olması

  OSMANLI SİYASİ TARİHİNİN DÖNEMLERE AYRILMASI...

  tarafından Muhammed-i - Yorum: 0 - Görüntüleme: 248
 • 131110
  1)- ANADOLU:[/color] Anadolu Selçuklu Devleti 1243 Kösedağ savaşı yenilgisinden sonra yıkılma dönemine girmiş, Moğol
  İlhanlılara bağlı duruma gelmişti. Anadolu Selçuklu Sultanları İlhanlıların atadığı birer vali
  durumundaydı. Bu siyasi boşluk ortamında Anadolu da çok sayıda Türk Beyliği kuruldu.
  2)- ANADOLU TÜRK BEYLİKLERİ: Karamanoğulları, Germiyan oğulları, Karesioğulları, Aydınoğulları, Menteşe
  oğulları,Saruhanoğulları,Candaroğulları, Hamit oğulları ve Osmanlı beyliği kurulmuştu. Bu
  beylikler...

  tarafından Muhammed-i - Yorum: 0 - Görüntüleme: 92
 • 131110
  1)- Türklerin Çin Kültürüne Katkıları:
  a)- Askerlik alanında
  b)- Devlet Teşkilatında
  c)- At kültüründe(Atı evcilleştirmede)
  d)- Gök Tanrı inancıyla... Çinlileri etkilemişlerdir.
  2)- Çinlilerin Türkleri Etkilediği Alanlar:
  a)- Tarım ve yerleşik kültür
  b)- Felsefe( Taoizm, Konfiçyüs ve Budizm)
  c)- Giyim ... konularında Çinliler Türkleri etkilemişlerdir.
  3)- Türklerin Moğol Kültürüne Katkıları:
  Askerlik alanında, Devlet teşkilatında , Dil ve Alfabede (Uygurca ve Uygur Alfabesini
  kullandılar.), Kımız...

  tarafından Muhammed-i - Yorum: 0 - Görüntüleme: 94
 • 131110
  * Türkler 1 yılı 365 gün 6 saat olarak hesaplayarak, 12 hayvanlı Türk Takvimini oluşturmuşlardır.
  * Uygurlar tahta harflerden matbaayı ve pamuktan kağıdı yapmışlardır.
  * Madencilikte özellikle de demircilikte ileri gitmişlerdir. (Kazakistan'ın başkenti Alma Ata
  yakınlarında bir kurgandan çıkarılan "Altın Adam Heykeli" Türk maden sanatının ne kadar
  geliştiğini gösterir.)
  * Eşya ve binalarda HAYVAN USLUBÜ denilen, hayvan figürlerini kullanmışlardır.
  * HALI Türklerin Dünya medeniyetine bir katkısıdır. (Altaylarda Pazırık...

  tarafından Muhammed-i - Yorum: 0 - Görüntüleme: 82
 • 131110
  Türkler tarih boyunca Göktürk, Uygur, Soğd, Brahmi, Süryani, Arap, Kiril ve Latin alfabelerini kullanmışlardır.
  Göktürk (Orhun) Alfabesi: 38 harften meydana gelir. Göktürk yazısına ilk defa Orhun Nehri
  kıyısındaki kitabelerde rastlandığı için ORHUN ALFABESİ de denir.
  Uygur Alfabesi: 18 harften meydana gelir. Uygurlar bu alfabeyi Soğd alfabesinden yararlanarak
  hazırlamışlardır.
  Başlıca Türk Destanları:
  Hunların(Oğuzların)--> Oğuz Kağan Destanı
  İskitlerin (Saka)------>...

  tarafından Muhammed-i - Yorum: 0 - Görüntüleme: 85
 • 131110
  Göçebe bir hayat yaşayan Türkler belirli iki merkez arasında (yaylak-kışlak)
  hayatlarını sürdürürlerdi.
  * Hayvancılık temel geçim kaynağıydı. Koyun, keçi, at en çok beslenen hayvanlardı. Bunun dışında
  sığır, katır ve deve de yetiştirilirdi. Beslenme ve giyimde hayvan ürünlerinden yararlanır ve
  bunları satarak geçimlerini sağlarlardı.
  * Tarım da gelişmişti. Arpa, buğday, darı gibi tahılları yetiştiriyorlardı.
  * Savaşlarda elde edilen ganimetler ve devletlerden alınan vergiler gelir kaynaklarıydı.
  * Ticaret önemli bir gelir kaynağıydı....

  tarafından Muhammed-i - Yorum: 0 - Görüntüleme: 82
 • 131110
  İslam öncesi Türklerin din ve inanışlarını şu 4 grupta toplayabiliriz:
  1- Tabiat Kuvvetlerine İnanma: Dağ,ağaç, göl, kaya gibi varlıkların gizi güçlere sahip olduklarına
  inanırlardı.
  2- Atalar Kültü: Ölmüş büyüklere ve atalara ait hatıralar kutsal sayılır ve saygı gösterilirdi.
  3- Şamanizm: Kam veya Şaman adı verilen kişilerin, kötü veya iyi ruhlarla temas sağladıklarını
  inanılarak, bunların büyücülük ve sihir özelliklerine başvururlardı. Şaman inançları
  Anadolu'da hala varlığını sürdürmektedir. Örneğin;...

  tarafından Muhammed-i - Yorum: 0 - Görüntüleme: 74
 • 131110
  Türklerde yazılı olmamakla beraber, gelişmiş bir hukuk anlayışı vardı. Bu hukuk kurallarına
  TÖRE(Türe) denilirdi.
  Hükümdarın başkanlık ettiği ve siyasi suçlara bakan yüksek mahkemeye YARGU adı verilirdi.
  YARGANLAR(Yargucu) idaresindeki mahkemeler ise adi suçlara bakarlardı.


  tarafından Muhammed-i - Yorum: 0 - Görüntüleme: 76
 • 131110
  Türk Ordusunun başlıca özellikleri şunlardı:
  a)- Türk ordusu ücretli değildi.
  b)- Türk Ordusu daimiydi. (Kadın-erkek her an savaşa hazırdı.)
  c)- Türk Ordusunun temeli ATLI askerlerden meydana geliyordu.

  NOT: Türk ordu teşkilatını ilk kuran METE HAN olmuştur. Mete Orduyu 10'luk sisteme göre
  teşkilatlandırmıştı. Onluk sistem daha sonra tüm Türk devletlerinde kullanılmıştır.
  (Türk ordusu; Çin, Roma,Bizans, Rus ve Moğol Ordu teşkilatı üzerinde etkili olmuştur.)

  Türk Ordusunu Silahları: Ok, yay, kement,...

  tarafından Muhammed-i - Yorum: 0 - Görüntüleme: 84
 • 131110
  Türk toplumu; Oguş : Aile
  Urug :Soy=Aileler birliği
  Bod(Boy) :Kabileler
  Budun : Millet denilen birimlerden oluşuyordu.
  Boyların başında bulunan BEY'ler, töreye göre boyu idare ederlerdi. Boyların bir araya gelmesiyle
  Devlet(İL) kurulurdu.

  Türk Toplumunun Özellikleri:
  Halk hürdü. Herkes aynı işi yaptığından(hayvancılık) aralarında kesin
  ...

  tarafından Muhammed-i - Yorum: 0 - Görüntüleme: 81
 • 131110
  1)- DEVLET YÖNETİMİ
  A) DEVLET: İslamiyetten önce Türkler devlete İL veya EL demişlerdir.
  Hükümdarların Ünvanları: Türkler Hükümdarlarına Şanyü,Tanhu, Hakan, Han, Yabgu, İlteber, İdi-kut,
  Erkin gibi ünvanlar vermişledir.

  Türk Hükümdarlarının Tahta Çıkışı Tarih Boyunca Kaç Değişik Şekilde Meydana Gelmiştir?
  1- Hanedan üyeleri arasında siyasi ve askeri mücadeleyi kazanan hükümdar olarak tahta
  çıkıyordu. (En sık rastlanan durum)
  ...

  tarafından Muhammed-i - Yorum: 0 - Görüntüleme: 97
 • 131110
  SONUÇLARI: Avrupa Hunları, Bulgar, Avar, Macar, Peçenek, Kuman ve Uz Türklerinin Avrupa'ya yaptığı göçler olumlu
  sonuçlar getirmedi. Bu Türkler Avrupa'daki diğer halklar arasında silinip gittiler.
  SEBEPLER: 1)- Hırıstiyanlık dinine girmeleri, onları Türklük özelliklerinden ayırdı.
  2)- Anayurttan gelen göçlerle beslenemediler, bu yüzden kalabalık Slav toplulukları içinde milli
  benliklerini kaybederek eridiler.


  tarafından Muhammed-i - Yorum: 0 - Görüntüleme: 88
 • 131110
  TÜRK TOPLULUK VE DEVLETLERİ
  Bunlar Avrupa Hunları, Sabirler, Avarlar, Bulgarlar, Hazarlar, Macarlar, Peçenekler,
  Kumanlar(Kıpçaklar) ve Oğuzlar(Uzlar)'dır.

  1)- AVARLAR: 552 yılında Orta Asya'daki Avar İmparatorluğuna Göktürkler son verince, batıya doğru ilerleyerek
  Romanya'ya giren AVARLAR merkezi MACARİSTAN olan yeni devletlerini kurdular.
  * Çin kaynakları Avarlara JUAN- JUAN demektedir.
  * 619 yılında tek başına, 629 yılında da Sasanilerle ortaklaşa İstanbul'u kuşattılar.

  tarafından Muhammed-i - Yorum: 0 - Görüntüleme: 160
 • 131110
  1)- İSKİTLER(SAKALAR): MÖ. VII. yüzyılda batıya doğru göç ederek Karadeniz'in kuzeyinden
  Tuna nehrine kadar uzanan topraklara yerleştiler. Batı kaynakları bu topluluğa İskitler, İranlılar ise
  Sakalar adını vermişlerdir. Medler, Persler, Asurlular ve Urartularla savaşmışlardır. Anadolu, Suriye
  ve Mısır'a kadar akınlarda bulunmuşlardır. İskitlerin yönetici kesimi Türklerden meydana
  geliyordu. Yaşayış ve inanışları Türklerle aynıydı. En önemli edebiyat eserleri ALPER TUNGA
  DESTANI'dır.

  2)-...

  tarafından Muhammed-i - Yorum: 0 - Görüntüleme: 88
 • 131110
  Turfan(Doğu Türkistan) Kansu(Sarı Uygur) Devleti Uygur Devleti ORHUN UYGUR DEVLETİ:
  Karluk ve Basmiller'le birleşerek II. Göktürk Devletini yıkan UYGURLAR Orhun bölgesinde UYGUR
  DEVLETİ'ni kurdular.(745)
  Kurucuları KUTLUK BİLGE KÜL KAĞAN, merkezleri Ordubalık (Karabalsagun)'dur.

  NOT: Kutluk Bilge Kül Kağan Türklerin şehir kuran ilk hükümdarıdır. İlk Türk şehri Ordubalıkdır.

  Bilge Kül Kağan'dan sonra MOYENÇUR başa geçmiş, onun döneminde...

  tarafından Muhammed-i - Yorum: 0 - Görüntüleme: 84
 • 131110
  II. GÖKTÜRK DEVLETİ(KUTLUK DEVLETİ) (682-744)
  I. Göktürk devletinin parçalanıp yıkılmasıyla, Çinin egemenliğinde yaşayan Türkler, 50 yıl süren bir
  esaret dönemi yaşadılar. Bu süre içinde defalarca Çine karşı ayaklandılar. Ancak başarılı olamadılar.
  682 Yılında KUTLUK KAĞAN'ın başlattığı ayaklanma başarılı oldu. Türkler Çinlileri topraklarından atarak
  yeniden bağımsızlıklarına kavuştular.(682). II. Göktürk Devleti'ne kurucusundan dolayı KUTLUK
  DEVLETİ de denir.

  NOT: Kutluk...

  tarafından Muhammed-i - Yorum: 0 - Görüntüleme: 102
 • 131110
  I. GÖKTÜRK DEVLETİ552 yılında BUMİN KAĞAN tarafından Orta Asya'daki AVAR hakimiyetine son verilerek kuruldu. Başkenti ÖTÜGEN'dir. Bumin KAĞAN kardeşi İSTEMİ YABGU'yu ülkenin batı topraklarına gönderdi.
  İSTEMİ YABGU'NUN BATI SİYASETİ:İstemi Yabgu İpek yolunu kontrol etmek amacıyla AKHUNLARA karşı İran'daki SASANİ devletiyle işbirliği yaptı. Bu işbirliği sonucu Akhun Devletinin toprakları Sasaniler ve Göktürkler tarafından paylaşıldı.
  İstemi Yabgu; bu defa Sasanilere karşı BİZANS ile işbirliği yaparak, Sasani devletinin...

  tarafından Muhammed-i - Yorum: 0 - Görüntüleme: 95
 • 131110
  Kavimler göçünü başlatan Batı Hunları tarafından kurulmuştur. İlk hükümdarları BALAMİR, en önemli
  hükümdarları ATTİLA'dır.

  NOT: Anadolu'ya ilk Türk akınları Avrupa Hunları tarafından yapılmıştır.

  ULDIZ'IN ROMA SİYASETİ: Balamirden sonra Batı Hunlarının başına geçen Uldız, Roma İmparatorluğuna
  karşı akılcı bir siyaset izlemiştir. Hunların düşmanları Germen Kavimleri ile savaştığından, Batı
  Roma İmparatorluğu ile iyi geçinmiş, Doğu Roma'yı(Bizans) ise baskı altına almaya çalışmıştır.

  tarafından Muhammed-i - Yorum: 0 - Görüntüleme: 99
 • 131110
  KAVİMLER GÖÇÜ(375): Çiçi'ye bağlı Batı Hunları Çin'in ve Doğu Hunları'nın baskısıyla Aral Gölü civarına göç etmişlerdi.
  Burada 200 sene hayatlarını sürdüren Batı Hunlarının nüfusları arttı. Toprakları yetersiz kalmaya
  başladı. Ve başka Türk Boylarının katılmasıyla güçlendiler. MS. 374 yılında VOLGA (İTİL) nehrini aşarak
  Batı'ya (Avrupa'ya) doğru ilerlemeye başladılar. Türklerin bu ilerlemeleri karşısında önlerinde bulunan
  Vizigot, Ostrogot, Vandal, Sakson, Frank, Germen gibi bir çok kavim hareketlenerek Türklerden kaçmaya
  başladılar.
  ...

  tarafından Muhammed-i - Yorum: 0 - Görüntüleme: 77
 • 131110
  TÜRKLERİN ANAYURDU: Türklerin tarih sahnesine çıkışları Orta Asya'dır. Orta Asya'nın sınırları; Doğuda Kingan Dağları,
  Batıda Hazar Denizi, Güneyde Himalaya Dağları, Kuzeyde Sibirya'dır.
  GÖÇLERİN SEBEPLERİ:1)- Nüfus artışı ve toprakların yetersiz kalışı,
  2)- Olumsuz iklim şartları(Kuraklık, şiddetli kışlar)
  3)- Kendi aralarında ve diğer kavimlerle olan mücadeleler
  4)- Salgın hastalıklar
  5)- Türklerin Cihan hakimiyeti düşüncesi(Güneşin doğduğu yerden, battığı yere kadar her yeri fethetme arzusu)

  GÖÇ...

  tarafından Muhammed-i - Yorum: 0 - Görüntüleme: 94
 • 131110
  MÖ. 1500'lerde Filistin ve Lübnan dolaylarında yaşayan İbraniler Sami ırkındandırlar.
  * Hz. MUSA zamanında birlik haline geldiler, devlet haline gelmeleri Hz. DAVUD zamanında oldu. En
  güçlü dönemler Hz. SÜLEYMAN zamanıdır.
  * Hz. Süleymandan sonra İbrani Devleti İsrail ve Yahudi devleti olmak üzere ikiye ayrılmıştır. İsrail
  devletine Asurlular, Yahudi(Yuda) devletine ise Babilliler son vermişlerdir.
  * Dinleri Tek tanrılıdır. (Yahudilik=Musevilik). İlk çağın tek tanrılı dine inanan ilk kavmidir.
  Kutsal kitapları TEVRAT 'dır.

  tarafından Muhammed-i - Yorum: 0 - Görüntüleme: 82
 • 131110
  Lübnan dağları ile Akdeniz sahili arasındaki bölgede yaşamışlar gemicilik ve ticarette gelişmiş bir
  medeniyettir.
  * Doğu Akdeniz ve batı Afrika sahillerinde ticaret kolonileri kurdular. Doğu ve Batı medeniyetlerinin
  kaynaşmasında TAŞIYICI bir rol oynadılar.
  * Mezopotamya Çivi yazısından ve Mısır Hiyeroglifinden etkilenerek HARF YAZISI'nı (alfabe) buldular.

  NOT: Fenikeliler'in 22 harften oluşan yazıları, Yunanlılara, onlardan da Romalılara geçerek
  bugünkü LATİN alfabesini oluşturmuştur.

  * CAM'ı icat...

  tarafından Muhammed-i - Yorum: 0 - Görüntüleme: 91
 • 131110
  Girit Adası, Yunanistan, Makedonya, Trakya, Batı Anadolu ve Ege Adalarında yaşayan toplulukların
  meydana getirdiği medeniyettir.

  A)- GİRİT MEDENİYETİ: ege ve Yunan Medeniyetinin ilk ortaya çıktığı yer GİRİT ADASI'dır. Bu medeniyet
  buradan diğer adalara, Mora ve Yunanistan'a yayılmıştır. En önemli eserleri KNOSSOS SARAYI'dır.

  B)- MİKEN MEDENİYETİ (AKALAR): Anadolu'dan MÖ. II. binde Yunanistan'a gelen AKALAR tarafından
  kurulmuştur.
  * Şehir devletleri halinde yaşadılar. En önemli şehirleri MİKEN'dir. (Bu yüzden Miken Medeniyeti

  tarafından Muhammed-i - Yorum: 0 - Görüntüleme: 87
 • 131110
  * Kuzey Afrika'da NİL NEHRİ ve etrafında kurulmuş olan bir medeniyettir.
  * Etrafının çöl ve denizlerle kaplı olması, diğer medeniyetlerle etkileşiminin daha az olmasına sebep
  olmuştur. Bu yüzden Mısır Medeniyeti KENDİNE ÖZGÜ bir medeniyettir.
  * Önceleri NOM adı verilen şehir devletleri varken, MÖ.IV. binden itibaren Kral MENES'ten itibaren
  merkezi krallık haline gelmiştir. Kral Menes'le FİRAVUNLAR DEVRİ başlar.
  * Mısır krallarına FİRAVUN denirdi. Firavunlar dini ve siyasi otoriteyi kendilerinde toplamışlardı.
  Kendilerini Tanrı olarak ilan etmişlerdi.

  tarafından Muhammed-i - Yorum: 0 - Görüntüleme: 89
 • 131110
  MEZOPOTAMYA MEDENİYETİ:
  Mezopotamya: Güneydoğu Anadolu'dan başlayarak, Basra Körfezine kadar uzanan, Dicle ve Fırat
  nehirleri arasındaki bölgeye Mezopotamya denir.
  Mezopotamya Verimli topraklara sahip olması, iklim şartlarının uygun olması gibi nedenlerden
  dolayı sık sık istila ve göçlere sahne olmuş, insanlar arasındaki kültür etkileşimi fazla olduğundan
  medeniyet bu bölgede gelişmiştir.

  BAŞLICA MEZOPOTAMYA KAVİMLERİ:
  1- Sümerler 2- Akkadlar 3- Elamlılar 4- Babilliler 5-Asurlular

  1)- SÜMERLER:
  * Birbirinden...

  tarafından Muhammed-i - Yorum: 0 - Görüntüleme: 70
 • 131110
  DEVLET YÖNETİMİ:
  1)- Anadolu'da kurulan bu devletler genellikle krallıkla yönetilmiştir. Kral hem başkomutan, hem baş
  yargıç, hem de baş rahipti.

  NOT: Bu durum kralın siyasi, askeri ve dini gücü elinde bulundurduğunu gösterir.
  Ayrıca kralın başrahip oluşu laik olmayan bir anlayışı yansıtmaktadır.
  2)- Hititlerde asillerden oluşan PANKUŞ denilen bir meclis vardı. Bu meclis kralın yetkilerini
  kısıtlıyordu.
  3)- Hititlerde kraldan sonra en yetkili kişi TAVANANNA denilen kraliçeydi.
  4)- İyonyalılar merkezi krallık...

  tarafından Muhammed-i - Yorum: 0 - Görüntüleme: 76
 • 131110

  ANADOLU: (Küçük Asya) Tarih boyunca bir çok göç ve istilaya uğramıştır.
  Neden?:
  1- Üç tarafının denizlerle çevrili oluşu, Avrupa ve Afrika arasında deniz ve karadan kolayca
  bağlantı kurulması
  2- Olumlu iklim şartları, verimli toprakları bol su kaynaklarına sahip olması

  ANADOLU'DA UYGARLIK NEDEN GELİŞMİŞTİR?
  1- Göçler ve istila amacıyla gelen topluluklar sahip oldukları kültür ve medeniyeti Anadolu'ya
  taşıdılar.
  2- Anadolu'nun Mısır, Ege ve Yunan Medeniyetlerine yakın bir konumda olması bu medeniyetlerden

  tarafından Muhammed-i - Yorum: 0 - Görüntüleme: 92
 • 131110
  TARİH İLE YAZI ARASINDAKİ İLİŞKİ Tarih YAZI ile başlar. yazıdan önceki devirler hakkında sağlıklı bilgi edinmek zor olduğundan, bu dönemlere "Tarih Öncesi Devirler Prehistorik Devirler" veya "Karanlık Çağlar" denir.

  YAZI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLERİNİZİ
  * Toplumlar ilk olarak resim yazısı kullanmışlardır.
  * İlk yazıyı Sümerler bulmuştur.(Çivi Yazısı)
  * Bugün kullandığımız alfabeyi, ilk olarak Fenikeliler kullanmış, onlardan Yunanlılar ve Romalılar alarak geliştirmişler ve böylelikle LATİN alfabesi ortaya çıkmıştır.
  * Yazı, Anadolu'ya...

  tarafından Muhammed-i - Yorum: 0 - Görüntüleme: 102
 • 131110
  TAKVİM NEDİR?: Takvim zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metodudur.
  NOT: İnsanlar zamanı ölçerken ölçü aracı olarak Güneşi ve Ay'ı kullanmışlardır.
  AÇIKLAMA: Güneşi kullananlar dünyanın güneş etrafında bir tam dönüşünü esas almışlardır.
  (365 gün 6 saat) Bu şekilde oluşturulan takvimlere GÜNEŞ TAKVİMİ diyoruz.
  Ay'ı kullananlar ise Ayın Dünya etrafında 12 kez dönmesini (12 x 29.5 =354) esas almışlardır.Bu şekilde oluşturulan takvimlere AY TAKVİMİ diyoruz.
  NOT: Tarihte ilk GÜNEŞ TAKVİMİ'ni MISIRLILAR, ilk AY TAKVİMİ'ni...

  tarafından Muhammed-i - Yorum: 0 - Görüntüleme: 74
 • 131110
  TARİHİN TANIMI: Tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini YER VE ZAMAN bildirerek, SEBEP-SONUÇ ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır.
  TARİHİN KONUSU NEDİR? : Geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir.
  TARİH ANLATIMINDA YER VE ZAMANIN ÖNEMİ NEDİR?
  1)- Yer ve zamanın belirtilmesiyle olayın GERÇEK olup olmadığını anlarız.
  2)- Olayın geçtiği yer ile olayın meydana geldiği zaman dilimi o olayın sebep ve sonuçlarını
  belirlememizde gereklidir. Çünkü o yerin...

  tarafından Muhammed-i - Yorum: 0 - Görüntüleme: 78
 

Bu forumu gezen kullanıcılar: Yok
Moderatörler

Yok

Bu forumun müsaadesi var:

Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz

Gruplar
 • Yeni mesaj var Yeni mesaj var
 • Yeni mesaj var [ Popüler ] Yeni mesaj var [ Popüler ]
 • Yeni mesaj var [ Kilitli ] Yeni mesaj var [ Kilitli ]
 • Yeni mesaj yok Yeni mesaj yok
 • Yeni mesaj yok [ Popüler ] Yeni mesaj yok [ Popüler ]
 • Yeni mesaj yok [ Kilitli ] Yeni mesaj yok [ Kilitli ]
 • Ilan Ilan
 • Sabit Sabit
 • Genel duyuru Genel duyuru